Drahokamy Bible

ve formátu:
01 Kdo stvořil zářivé hvězdičky
02 Bůh mi říká
03 Ježíš stvořil celý svět
04 Má Pán Ježíš má mne rád
05 Den sobotní
06 Děkujeme za jídlo
07 Jak velkou radost cítím
08 Ztracená ovečka
09 Povídej mi
10 Dík za jeho lásku
11 Rodina
12 Slovo Boží 1
12 Slovo Boží 2
13 Já se nebojím
14 Andělé jsou s námi
15 Rád mluvím s Otcem svým
16 Pojďte s námi zpívat
17 Vstávejte
18 Ráno
19 Učíme se o Ježíši
20 Šťastný život dětí
21 Pán Bůh se každému
22 Ve shromáždění
23 Rád jdu do školky
24 Vděčnost
25 Mamince a taťkovi z lásky
26 Co chci
27 Děkuji
28 David kráčí krajinou
29 Má mne tolik rád
30 Chci být jako Ježíš
31 Ježíš také malý byl
32 Bůh nás chrání
33 Na nové zemi
34 Co mám v nebi
35 Chci hodný být 1
35 Chci hodný být 2
36 Sláva Bohu
37 Jdi všemu lidu hlásej
38 Chce nás k sobě vzít
39 Poslouchám
40 Vítej nám
41 Do sobotní školy jdem 1
41 Do sobotní školy jdem 2
42 Co dětí milují
43 Pojďte děti
44 Pán Ježíš nám říká
45 Chceš být s Ježíšem
46 Štěstí dávat
47 Před modlitbou

Vydala Církev adventistů s.d.,
Praha 4, Zálesí 50

Výhradně pro vnitřní potřebu